Jdi na obsah Jdi na menu

Pravidla montáže,návod

a pokyny pro instalaci protivětrných bočnic a zástěn

 

 

Všechny materiály  jsou  odolné od -20°C do +50 °C.

 

- pro instalaci je nutno minimálně dvou osob a montážní náčiní, šrouby na přichycení bočnice  a šroubky pro otočné uzávěry  nejsou součástí

- před instalací musí být  bočnice alespoň 8hod v teple  cca 18 až 22°C - materiál nepatrně změkne

- při instalaci při venkovních  teplotách pod 15°C  pracujte s jednou bočnicí a další nechte pokud je to technicky možné v teple

- před finální instalací všech uzávěrů si zkontrolujte rozvržení všech stran

- zavěste bočnici v rozích  a finální instalaci začínejte od  prostředních bočních uzávěrů a postupujte na střídačku ke spodním rohům

- na závěr vypněte bočnici od prostředních vrchních uzávěrů nebo kroužků směrem k horním rohům

- pokud dosahuje bočnice k  podlaze, nesmí se jí dotýkat, nejlépe 10 až 25 mm nad zemí, mezeru zakryje krycí límec

- jestliže se sestava bočnic skládá z více kusů, začínejte  s instalací těmi prostředními a postupujte ke kr20161201_111848.jpgajním

- při teplotě pod  0°C  se nesmí bočnice rolovat (doporučuji né pod 5°C), pokud je nutné pod těmito teplotami použít vstup, tak  zipy na vstupu  musíte  pouze otevřít a jakmile bude bočnice trochu rozehřátá, třeba na sluníčku, lze ji vyrolovat, to samé platí pokud je bočnice srolovaná a večer by jste se rozhodli pro její spuštění, tak je nutno ji rozmotat před jejím úplným  ztuhnutím, lze eliminovat teplem z krbu nebo přímotopu.

- pokud je na bočnici v rohu nebo  na boku otvor či výřez pro zpevňovací boční trám, lze tento otvor v případě nutnost zvětšit vystřižením fólie

- zipy je nutno občas lehce namazat

- POZOR  na umístění   grilů a  přímo topných těles v bezprostřední blízkosti  bočnic

- pro čištění používejte pouze mýdlo a jiné neagresivní prostředky

- zajišťovací popruhy doporučuji zkrátit na potřebnou  minimální délku a konce zatavit zapalovačem

- pokud  je na bočnici vyvíjen větší tlak, jak z důvodu jejího většího zatížení větrem třeba  z návětrné strany nebo z důvodu její plošné velikosti nad 6m-2 je nutné ve spodní části použít očka a na povrch terasy nebo zem přichytit sklopné oko a tím bočnici při stažení zajistit u země

 - POZOR, při požáru určují druh nebezpečí tyto kouřové plyny: Oxid uhelnatý (CO); Chlorovodík ( HCL ) ,proto při hašení

    musíte používat ochranný dýchací přístroj nezávislý na okolním ovzduší a nosit ochranný  oděv.

Shodně s článkem 33 Nařízení REACH jsme povinni Vás informovat, že výrobek obsahuje dybutylphtalát (ES: 201 – 557-4, zkratka DBP.

- při správném používání našich výrobků dle výše uvedených pokynů, Vám budou naše výrobky sloužit mnoho let a poskytnou Vám i Vašim přátelům nebo zákazníkům mnoho příjemných chvil v dosahu přírody

 

sklopna-oka-a-uzaver.jpg