top of page

JAK MĚŘIT?

1. Výšku měřte na obou stranách - plochy bývají vyspádovány

2. Šíři měřte mezi trámy, pokud je to možné, tak ve více výškách

3. Pozor na předsazené hranoly

4. Nezapomeňte změřit šíři všech trámů

5. Připište, zda trámy začínají u země, nebo jsou na kovových patkách

6. Pokud potřebujete vstupní dveře, zakótujte jejich vzdálenost a šíři

7. K poptávce přidejte fotografie místa, které chcete opláštit

bottom of page